Espen Tallaksen og Michael Koziel starter EmLogic under det nye holdingsselskapet TechSeed. – Målet vårt er å være best på embedded i Norge, sier de. TechSeed skal samlet være blant de to-tre beste i landet.
Espen Tallaksen og Michael Koziel starter EmLogic under det nye holdingsselskapet TechSeed. – Målet vårt er å være best på embedded i Norge, sier de. TechSeed skal samlet være blant de to-tre beste i landet.

Skal bli best på Embedded

Etter en reise fra Bitvis, til Acando, CGI og Inventas, er Espen Tallaksen tilbake der han startet, bare enda mer fokusert. Nå er det kun embedded, eller innvevde løsninger, som gjelder.

Publisert

Det nye selskapet, som er det første datterselskapet i det også nyetablerte TechSeed, heter EmLogic. Etter planene vil det bli flere fokuserte bedrifter med hvert sitt område som skal rette seg mot smart kantprosessering i den mye omtalte IoT-skyen.

Vokse, men ikke for mye
Vi møter Michal Koziel og Espen Tallaksen fra selskapet, som begge var kolleger i Bitvis. – Vi har åtte  ansatte per nå. Dette er gode, erfarne folk som vi kjenner fra før og som vi er glade for å ha om bord, men vi skal også ha ferske utviklere inn, sier Tallaksen. – Vi vil egentlig ikke bli større enn 30 personer, men hvem vet, legger han til med et smil. Kortsiktige mål er ti ansatte før sommeren og 15 i løpet av året –
riktignok i et marked der gode FPGA- og embeddeutviklere kan være vanskelig å få tak i.

Ett skritt tilbake
– Det vi gjør nå er å gå noen skritt tilbake. Morselskapet TechSeed blir bredt, der hvert selskap skal være spesialist på sitt område. Vi for vår del skal kun jobbe med Embedded. Effekten vi er ute etter er at vi som arbeider her også blir stolte av faget vårt, sier han og legger til:

– Rendyrking gjør det enklere med rekruttering også – og ikke minst bedre for kundene. Tanken er at alle datterselskapene i TechSeed skal være blant de to-tre beste i Norge. EmLogic stiler enda høyere og skal bli best på Embedded.

– Det blir ikke bare FPGA, skyter Michal Koziel inn. –  Vi skal bli tunge også på embedded programvare og elektronikk.

Blir tatt vare på
– Vi er flere som liker å drive med opplæring og oppfølging av de ansatte. Derfor vil vi også ta inn ferske ingeniører, sier Tallaksen. Han legger til at det ikke bare er «ferskinger» som trenger opplæring, for er det noe han er opptatt av, er det metodikk og å gjøre ting riktig første gang. – For det meste er programmering basert på brannslokking og iterasjoner. Med riktig metodikk er det mange ganger mulig å halvere tiden, slår han fast. – Dette skal også bli vår styrke. For det er faktisk veldig få som driver med målrettet opplæring i det faglige, mener han.

Metodikk
Nå kommer vi inn på Espen Tallaksens kjerneområde. Som flere kjenner til, er Tallaksen en av de fremste FPGA-ekspertene i Norge og står blant annet bak velrennomerte FPGA-forum. – Når vi nå skal arbeide med Embedded-systemer, så er jo en FPGA ekstremt Embedded. Se for eksempel på Intel og Altera som de kjøpte, forklarer han. Tallaksen er også klar på at de som driver med programvareutvikling må forstå maskinvare for at kvaliteten og fremdriften skal bli god. – På den annen side hevder mange i dag at FPGA nå er programvareutvikling, og tenker kanskje på at man bruker et programmeringsspråk (HDL) i utvikling av FPGAer. Og det er riktig at man kan hente mye bra fra programvare-verden, men FPGA er maskinvare, og maskinvare jobber parallelt. Da må man forstå maskinvare og mekanismene og fallgruvene der. Ellers går det galt.

Designprinsipper
– Vi ønsker å få fram designprinsipper som blant annet innebærer metodikk, oppmodellering og å implementere på et abstrahert nivå. Dermed blir det lettere på designe, slår han fast. – Mye av dette kommer fra tiden i Bitvis, men vi skal drive det et hakk videre. Og, vi har fått med oss ressurser som passer godt inn i dette bildet.

Kurs
Rett etter påske skal Tallaksen kjøre online-kurs i FPGA-verifikasjon. – Til høsten blir det design, sier han. Her skal det legges til at hans eget «barn»; UVVM (Universal VHDL Verification Methodology) går svært godt. Dette er en metode og modell for verifisering basert på åpen kildekode som er godt mottatt. – Mentor (nå Siemens EDA, red. anm.) kjører brukerundersøkelse hvert annet år, og i siste undersøkelse kom det fram at UVVM var verdens mest brukte verifikasjonsmetode, sier han, ikke så lite stolt.  – Det viktige med UVVM er at verifikasjon skal være strukturert og enkel å lære.

Det startet i Acando
Eierne i EmTech AS (og TechSeed AS) kommer fra Acando som Bitvis ble en selvstendig del av i 2017. Svein Erik Mørch, visekonsernsjef i Acando Group og adm. direktør for Acando Norge; Snorre Meland, tidligere viseadm. direktør; Espen Tallaksen, daglig leder, Bitvis og medgründer og ansvarlig for embedded programvare i Bitvis, Michael Koziel. Og med et morselskap kommer flere fordeler.

Eierskapsordning
– Akkurat som det var i Bitvis vil de ansatte få tilbud om eierandel i selskapet. Forskjellen er prisen. I Bitvis var det ett selskap og en andel kunne bli ganske dyr på grunn av bedriftens sikkerhetskapital. Men siden sikkerhetskapitalen til EmTech ligger i morselskapet blir det nå mye rimeligere.  – Vi snakker om kanskje maks ti tusen kroner, forklarer Tallaksen som legger til at han har en sterk drivkraft i seg om at ting skal være rettferdig. Kobler man elementer som eierskap, skikkelig opplæring og oppfølging, og sterkt fokus; da er det mulig å få ansatte som er gira på jobben. Det er i hvertfall målet.

Forskjellen
Det er også andre forskjeller. Det er ikke uvanlig i konsulentbransjen at man lager ting slik at kunden MÅ komme tilbake dersom noe skal endres. EmLogic skal lage noe som kunden kan ta med seg og slippe å komme tilbake, og selv kunne vedlikeholde videre hvis de ønsker det. – Det er viktig med tillit, derfor må vi gjøre en skikkelig jobb for at både kunden og vi ikke behøver å ta flere runder med noe som skal være et ferdig produkt, sier Koziel. – Siden vi fokuserer på å designe strukturert og med en god arkitektur er det ingenting i veien for at andre kan gjøre endringer. Vår jobb er å sørge for at alt vi lager er modifiserbart. Det er det ikke mange som gjør, mener han. – Dette er noe vi må tenke på hele tiden når koden lages – ikke minst gjennom å lage en god struktur hele veien ned til en mikro-arkitektur, legger han til. Da blir alt mye enklere å utvikle, og det åpner også for at kunden kan være aktivt med mye lenger i utviklingsprosessen og vi kan vurdere forbedringer sammen.

Bedriftsverdier
Tallaksen og Koziel er opptatt av gode verdier og god bedriftskultur. – Blant annet blir det viktig å ha en mentor, en som bygger opp de ansatte og kvalitetssikrer våre verdier. Samtidig vil de ansatte føle at de er verdsatt, mener de. – Det er så enkelt at er ikke vi gode nok på det faglige, så kan alt vi gjør bli flere ganger så dyrt, slår Tallaksen fast.

– Til sammenligning er prosjektstyring bra, men får sjelden så mange konsekvenser, avslutter han.

Powered by Labrador CMS