Om oss - Elektronikknett

Om oss

Elektronikk og elektronikknett.no henvender seg til sivilingeniører, ingeniører og teknikere i norsk IT og elektronikkbransje og dekker utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner, produksjonsbedrifter, service, import/eksportbedrifter, telekombedrifter og Forsvaret.

Utgiver:

Elektronikkforlaget AS
Olav Brunborgs vei 6, 1396 Billingstad
Postboks 570
1302 SANDVIKA
Telefon: +47 67 80 42 80
E-post: elektronikk@elektronikkforlaget.no
Foretaksnr. 975 341 550


Ansvarlig redaktør og webredaktør: Bjørn Ø. Andersen, mobil: 922 86 212
Redaktør tidsskriftet Elektronikk: Einar Karlsen, mobil: 905 43 948
Salgssjef: Morten Olsson, mobil: 922 14 620
Produksjon/materiell: Lis Verner Hallén
Abonnement/økonomi: Tone Finne

Trykk og distribusjon bladet Elektronikk:

aksell
Myrens verksted 2
0473 Oslo
Tlf.: 40 50 12 00

Powered by Labrador CMS