Sponset artikkel - T&M

Analog Discovery 3: Doble antall kanaler ved å bruke dobbeltmodus

Dobbeltmodus, eller Dual Mode, er en nylig introdusert funksjon i WaveForms som kom ut da Analog Discovery 3 ble lansert. Den lar deg koble sammen to av samme type mikset signal-oscilloskop og synkronisere signalinnsamlingen slik at du kan doble antall kanaler. Dette støttes for analoge innganger, analoge utganger og digitale inn- og utganger.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne funksjonen er implementert for mange av våre mikset signaloscilloskoper, inkludert Analog Discovery Pro 3000-serien – To ADP3450 kan kobles sammen for å lage et 8-kanals skopsystem!

Denne artikkelen vil demonstrere hvordan du setter opp Dual Mode med et par AD3-er og hvordan du konfigurerer systemet for å ta hensyn til klokkeforsinkelse.

Maskinvareoppsett

For å bruke Dual Mode, må du koble til de eksterne triggerpinnene til de to enhetene. Koble T1 til T1 og T2 til T2. T1-signalet vil bli brukt til å sende en referanseklokke mellom enhetene, som sikrer at de bruker samme klokkekilde. T2 vil bli brukt til å sende den valgte triggerkilden mellom enheter slik at de starter innsamling samtidig. Begge bør kobles til jord for å minimere krysstale. Ytterligere reduksjon i krysstale kan oppnås ved å bruke et tvunnet ledningspar for T1-referanseklokkesignalet. Med MTE-kabler kan du tvinne en jordledning sammen med klokken. For best ytelse, hold kablene så korte som mulig.

WaveForms programvareoppsett

Velg den første enheten du vil skal være vertsenheten. Klikk på «Select + Dual» og velg den andre identiske enheten. Følg instruksjonslisten for å koble trigger- og jordingspinnen mellom de to enhetene. I skop-instrumentet vil du nå se det sekundære settet med analoge innganger fra tilleggsenheten. Legg merke til noen andre indikatorer nederst på skjermen, som viser hvilke enheter som er valgt, ytterligere enhetsinnstillinger og enhetsstatus.

Systemavhengig faseskift

Til tross for at de to enhetene nå er koblet sammen og deler en referanseklokke og triggerlinje, kan det fortsatt være noen faseforskjeller mellom de to enhetene på grunn av forplantningsforsinkelse i referanseklokken fra den primære- til den sekundære enheten. Uten noen justering vil det samme signalet som sendes til begge enhetene se ut til å ha en forsinkelse. I dette tilfellet måler vi skjevheten ved å ta forskjellen i tid mellom når de to fangede signalene krysser 0 V. Vi kan korrigere for dette ved å gjøre en fasejustering; Du finner «Phase»-innstillingen i rullegardinmenyen «Device Options» (100 MHz-knappen) nederst i vinduet. Dette lar deg justere klokken manuelt for den andre enheten, slik at data samples litt tidligere i forhold til en klokkekant enn den er på den andre enheten. Dette tar hensyn til forplantningsforsinkelsen fra en enhet til en annen – fordi klokken kommer til den andre enheten etter den første, må den andre enheten «sample» tidligere enn den første, slik at prøvene tas omtrent samtidig.

For å velge en passende faseforskyvning for klokkesignalene bør en delt signalkilde brukes til å teste systemet. Du kan bruke den samme analoge utgangskanalen fra én enhet som gir et stimulussignal til skopkanal 1 på begge enhetene. En firkantbølge er godt egnet til å være et testsignal for dette siden det er lettere å sammenligne når en stigende flanke krysser en bestemt terskel enn det er å sammenligne to langsomt stigende signaler.

Fasejustering

Deretter begynner vi å justere faseforskyvningen mellom de to enhetene. Zoom inn til en veldig smal tidsbase og ha bare én kanal fra hver enhet aktivert på visningsplottet.

Med en triggerbetingelse angitt for den primære enheten (som når kanal 1 krysser 0 V-verdien), vil du kunne se hvor mange nanosekunder før eller etter at mottakskanalen på den sekundære enheten krysser den samme terskelen.

Juster rullegardinmenyen «Phase» fra enhetsalternativene og se om signalene fra de to enhetene nå krysser den angitte terskelen på nesten samme tid; fortsett å justere fasen til du er fornøyd med resultatene.

Legg også merke til referanseklokkealternativet - det lar deg endre frekvensen til klokken som sendes over triggerlinjen T1, som deretter brukes til å generere systemklokken til det andre kortet. Ulike verdier kan gi bedre eller dårligere resultater, avhengig av applikasjonen din.

Analog Discovery 3 er tilgjengelig på lager hos Elfa Distrelec AS, den autoriserte distributøren av Digilent i Norge. 

Link: https://www.elfadistrelec.no/no/analog-discovery-multi-function-test-and-measurement-device-16-channels-125ms-digilent-410-415/p/30383813

Powered by Labrador CMS