Heimdall får økonomisk hjelp:  F.v. Jon T. Berg, partner Sarsia Seed  Brage W. Johansen, adm dir (CEO)  Øyvind Teigen, teknologidirektør (CTO)  Knut Sandven, driftsdirektør (COO)  Patrick Sandahl, investeringsdirektør Investinor
Heimdall får økonomisk hjelp: F.v. Jon T. Berg, partner Sarsia Seed Brage W. Johansen, adm dir (CEO) Øyvind Teigen, teknologidirektør (CTO) Knut Sandven, driftsdirektør (COO) Patrick Sandahl, investeringsdirektør Investinor

Heimdall går internasjonalt

Heimdall Power henter 155 millioner for å vokse internasjonalt innen smarte strømnett.

Publisert Sist oppdatert

Det børsnoterte investeringsselskapet Saga Pure ASA investerer i Heimdall Power AS og går inn i styret for å bidra til den planlagte internasjonale veksten for Heimdalls løsninger for å gjøre strømnettene smarte. KLP går også inn på eiersiden. 

Heimdall Power er et norsk teknologiselskap som tilbyr en kombinasjon av sensorer og kunstig intelligens som sørger for optimal drift av kraftnettet. Heimdall Power ble etablert i 2016, og teknologien ble introdusert i markedet i 2020. Selskapet har fått de første internasjonale kontraktene, og planlegger for kraftig vekst fremover. 

Heimdall Power ble blant annet omtalt i «Elektronikk» nr 9-2020.

– Heimdall Power er et ekstremt spennende teknologiselskap med egenutviklede smarte nettløsninger som hjelper nettselskaper med å digitalisere nettene og forbedre driften. Kraftnettet er den største menneskeskapte maskinen og strekker seg over hele jorden. Det er en nødvendig infrastruktur for å muliggjøre et bærekraftig, grønt energiskifte, men nettet må oppgraderes for det 21. århundrets energifremtid. Heimdall har en velprøvd teknologi som kombinerer moderne sensorer med kunstig intelligens for å sikre optimal ytelse i nettet. Vi ser frem til å støtte selskapet i den kommende vekst- og ekspansjonsfasen, sier Bjørn Simonsen, konsernsjef i Saga Pure. 

Saga Pure investerer 75 millioner kroner i Heimdall Power og får en eierandel på 16,48 prosent. Saga Pure går også inn med en representant i Heimdall Powers styre. KLP investerer 30 millioner kroner gjennom fondet KLP Alfa Global Energy.  

Brage W. Johansen, adm. direktør i Heimdall Power med deres "Neuron" kule.
Brage W. Johansen, adm. direktør i Heimdall Power med deres "Neuron" kule.

Eksisterende eiere deltar også i kapitalutvidelsen. Investinor går inn med 30 millioner kroner. Sarsia Seed, BKK Spring, Lyse Vekst og Hafslund Ny Energy bidrar med total 20 millioner kroner, likt fordelt. 

– Denne transaksjonen bekrefter det potensialet vi så i Heimdall Power da vi investerte i selskapet rett etter oppstarten, sier Jon Berg, partner i Sarsia Seed. 

– Investinor er utrolig stolte over å få med så seriøse og solide aktører som Saga Pure og KLP. Dette vil løfte selskapet til et nytt nivå og er et tydelig signal til våre kommende kunder at vi vil være en viktig aktør i de kommende år, sier Patrick Sandahl, investeringsdirektør i Investinor. 

Heimdall Power har utviklet Heimdall Neuron, en sensorkule som monteres på høyspentlinjer og overvåker tilstanden på kraftlinjene gjennom målinger av faktorer som temperatur, vibrasjon og linjesig, for eksempel på grunn av snøfall. Data fra sensorene samles inn og gir nettselskapene en kontinuerlig oppdatert oversikt over nettene. 

Dette bidrar til høyere driftssikkerhet og bedre utnyttelse av nettet, noe som blir enda viktigere når en større andel av kraftforsyningen kommer fra sol og vind, som varierer med været og skaper uforutsigbarhet.  

En bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur vil også redusere behovet for å bygge nye linjer, noe som er kontroversielt og har negative miljøeffekter. 

– Investeringen fra Saga Pure, samt støtten fra eksisterende aksjonærer, gir oss muligheten til å fullt ut oppnå de høye ambisjoner vi har selskapet. Markedspotensialet er globalt, og Det Grønne Skiftet med økt elektrifisering og vekst i fornybar energiproduksjon er helt avhengig av et optimalisert og digitalisert strømnett. Det er det vi leverer, sier Brage W. Johansen, adm. direktør i Heimdall Power.  

Powered by Labrador CMS